Nacionālās apvienības Limbažu nodaļas paveiktais nebūtu iespējams, ja nevadītos pēc Raiņa vārdiem – Ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek!

Attēlā: Lielās Talkas komanda – Nacionālās apvienības Limbažu nodaļas pārstāvji Uģis Zviedris (no kreisās) Jolanta Rābante, Kaspars Gulbis, Ilze Dzintare, Gundars Plešs, Pauls Lielmanis. Bija padomāts arī par cienastu talciniekiem. To gādāja Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļas pārstāvji Rita Garklāva, Astra Tomsone un Gunārs Grīnbergs

Attēlā: 22. aprīlī Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” biedri un atbalstītāji sakopa skvēru pie Limbažu sākumskolas ēkas Rīgas ielā 28, kur paredzēts uzstādīt Latvijas Valsts karoga mastu

Attēlā: Lai uzlabotu vidi ap mums, talkas laikā tikām vaļā no akmeņiem, kas atradās teritorijā

Attēlā: Skvērs pie Limbažu sākumskolas ēkas Rīgas ielā 28 top arvien sakoptāks un skaistāks, tiek līmeņota zeme, lai pēc tam iesētu zāli

Attēlā: Latvijas Valsts karoga masta pamatnes teritorijā plānots ielikt krāsainu bruģi

Attēlā: Skvēram noder smiltis, kas tiek līdzināta

Attēlā: Garšīgie Pociema pīrādziņi, karsta tēja un kafija sasnieguši talciniekus. Paldies Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļas pārstāvjiem! Neformālās sarunās kavējāmies atmiņās par vēstures notikumiem. Atcerējāmies to, kāds skvērs izskatījās 20. gadsimta vidū un beigās

Attēlā: Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, visi plānotie darbi tika paveikti

Attēlā: Šeit, iespējams, pavisam drīz lepni plīvos Latvijas Valsts sarkanbaltsarkanais karogs

Pūšat taures, skanat, zvani, saule plašu gaismu lej!
Karogs sarkanbaltisarkans vējos atraisījies skrej.  (Edvarts Virza)

Arī šogad “Lielā Talka” noritēja zem zīmes LV100, atgādinot, ka šis valstiskais projekts tika aizsākts 2008. gadā ar mērķi sakopt Latviju līdz tās simtgadei.

Teksts un foto: Ilze DZINTARE
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Limbažu nodaļas vadītāja

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.