Pauls Lielmanis: Kā varam uzlabot pašvaldības pārvaldi un vairot iedzīvotāju uzticēšanos tai?

Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās nobalsojušo skaits Limbažu novadā – 39% (valstī vidēji – 46%) ir rādītājs cilvēku neapmierinātībai, vienaldzībai un neticībai kautko mainīt novadā. Taču būtisks ir arī deputātu kandidātu redzējums un piedāvājums. Mūsuprāt, tieši uzlabojumi pašvaldības pārvaldē ir nozīmīga tēma iedzīvotāju uzticības vairošanā.

Bieži vien iedzīvotājiem, presei, opozīcijas deputātiem u.c. rodas jautājumi par izšķērdīgiem pašvaldības budžeta tēriņiem, kas netiek atklāti, tiek slēpti vai notiek aizbildināšanās ar kautkādu komercnoslēpumu. Publisko līdzekļu izlietojuma gadījumā tas nav pieļaujams, jo šādai informācijai ir jābūt pieejamai ikvienam. Mūsdienīgs risinājums būtu ievietot informāciju par pašvaldības budžeta naudas plūsmu saprotamā un pārskatāmā veidā pašvaldības mājaslapā.

Ir mērķtiecīgi jāstrādā pie pašvaldības administrācijas darbinieku skaita mazināšanas, lai vienlaikus varam atļauties celt darbinieku profesionālo līmeni, darba ražīgumu, motivāciju un atalgojumu, pretējā gadījumā pieaug risks pazaudēt vērtīgākos darbiniekus. Jaunus speciālistus/vadītājus administrācijā un iestādēs jāpiesaista godīgos konkursos, balstoties uz kandidātu motivāciju un kompetencēm, vienlaikus dodot iespēju strādāt attālināti, ja to pieļauj darba specifika. Piesaistot darbinieku attālināti, ir iespējams daudz plašāks pretendentu loks uz izsludinātu vakanci, kā arī darbiniekam ievērojami samazinās transporta izmaksas un laiks nokļūšanai uz darbu.

Ieviešot informācijas pieejamības un labas pārvaldības principus pašvaldības darbībā, iespējams izskaust “savējo principa” tradīcijas. Lai uzlabotu pašvaldības saimnieciskumu – publiskās naudas pamatotu izlietojumu, ir nepieciešams atbildīgāk un profesionālāk (izslēdzot interešu konflikta varbūtību) sekot līdzi ikvienam iepirkuma, projektēšanas un būvniecības procesam, pretējā gadījumā var rasties papildus izdevumi pašvaldības budžetā.

Mēs zinām deputāta lomu pašvaldības attīstības un demokrātijas veicināšanā! Ar to saprotam: maksimālu sēžu apmeklēšanu, dalību debatēs, iepriekš iepazīstoties ar izskatāmajiem jautājumiem un virzot konstruktīvus priekšlikumus, skaidrojumu un pamatojumu sniegšanu par lēmumprojektiem un lēmumiem, regulāru sabiedrības uzklausīšanu, t.sk. iespējamās opozīcijas, par domē risināmajiem jautājumiem, piemēra rādīšanu par publisko līdzekļu racionālu izlietojumu, pašvaldības interešu kompetentu un aktīvu pārstāvēšanu arī ārpus novada, t.sk. valsts institūcijās.

Pauls Lielmanis
Limbažu novada domes deputāta kandidāts
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.